O’quv-uslubiy qo’llanmalar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ НЕФТИ И ГАЗА
определяет ослабление пучка монохроматич. света при его распространении через поглощающую среду, в частном случае – через раствор поглощающего вещества в непоглощающем растворителе. Пучок монохроматич. света интенсивностью I0, пройдя через слой поглощающего вещества толщиной l, выходит ослабленным до интенсивности I, определяемой выражением
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ НЕФТИ И ГАЗА
ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС – (ЯМР), избирательное поглощение эл.-магн. энергии в-вом, обусловленное ядерным парамагнетизмом. ЯМР — один из методов радиоспектроскопии, наблюдается, когда на исследуемый образец действуют взаимно перпендикулярные магн
CHIZMACHILIK
Uslubiy qo’rsatma Konstruktorlik Hujjatlarining Yagona Tizimi va Davlat  Standartlariga rioya qilgan holda chizmalarni bajarish qoidalarini o’rgatadi. «CHizmachilik » fanidan bilim va ko’nikmalarni  hosil qilishga  yordam  beradi.
YIGISH CHIZMALARINI DETALLARGA AJRATIB CHIZISH
Ushbu uslubiy kursatma «Uzbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish davlat markazi» tomonidan chikarilgan chizmachilikka doir Uzbekiston Respublikasi yangi standartlari asosida tuzilgan.
AVTOMATIKA ASOSLARI
“Avtomatika asoslari” o’quv qo’llanmasida avtomatika asoslarining asosiy bo’limlari metrologiyaning asosiy tushunchalari, texnologik kattaliklarning o’zgartgichlari.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ НЕФТИ И ГАЗА
ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС – (ЯМР), избирательное поглощение эл.-магн. энергии в-вом, обусловленное ядерным парамагнетизмом. ЯМР — один из методов радиоспектроскопии, наблюдается, когда на исследуемый образец действуют взаимно перпендикулярные магн
CHIZMACHILIK
Uslubiy qo’rsatma Konstruktorlik Hujjatlarining Yagona Tizimi va Davlat  Standartlariga rioya qilgan holda chizmalarni bajarish qoidalarini o’rgatadi. «CHizmachilik » fanidan bilim va ko’nikmalarni  hosil qilishga  yordam  beradi.
YIGISH CHIZMALARINI DETALLARGA AJRATIB CHIZISH
Ushbu uslubiy kursatma «Uzbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish davlat markazi» tomonidan chikarilgan chizmachilikka doir Uzbekiston Respublikasi yangi standartlari asosida tuzilgan.