Darsliklar

NEFT VA GAZ MAHSULOTLARINING FIZIK TAHLILI
Mazkur o‘quv  qo‘llanma “Ta’lim to‘g‘risidagi qonun” va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablari asosida tuzilgan. Qo‘llanma neft va gaz mahsulotlarini fizik tahlil qilish maqsadida yaratilgan 28 ta tajriba ishi, 4 ta mashq hamda 9 ta animatsion dasturdan iborat
MAXSUS FANLARNI O`QITISH METODIKASI

Ushbu o’quv qo’llanma bakalavriatning kasb ta’limi yo’nalishlari talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda maxsus fanlarni o’qitish metodikasining nazariy-metodologik asoslari, o’qitish jarayonini tashkil etish va o’tkazish, kasbhunar kollejlarida maxsus fanlarni faoliyatga va mustaqil harakatga yo’naltirilgan o’qitish texnologiyalari va metodlari, loyiha ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy tavsiyalar hamda terminlar bayon etilgan. Qo’llanmadan malaka oshirish va qayta tayyorlash tinglovchilari ham foydalanishlari mumkin.

OZIQ–OVQAT SANOATI JIHOZLARINI O`RNATISH, SOZLASH VA TA`MIRLASHTEXNOLOGIYASI
Bugungi kunda mamlakatimizni, avvalo, iqtisodiyottimizni isloh etish, erkinlashtirish va modernizatsiya qilish, uning tarkibiy tuzilishini diversifikatsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan, har tomonlama asosli va chuqur o`ylangan siyosat bizni inqirozlar va boshqa tahdidlarning salbiy ta`siridan himoya qiladigan kuchli to`siq, aytish mumkinki, mustahkam va ishonchli himoya vositasini yaratadi”
ELEKTROTEXNIKA VA SANOAT ELEKTRONIKASI ASOSLARI

Bu uslubiy qo’llanmada kasb-hunar kollejlarida elektrotexnika va sanoat elektronikasi fanidan Davlat Ta’lim standartlari asosida ishlab chiqarilgan ish dasturlari asosida 36 ta tajriba ishlarida keltirilgan